Dodávky


Společnost PENTO je připravena zajistit dodávky pro zajištění výstavby formou "procurementu" v jednotlivých profesních oblastech v případě kusových dodávek je možné zajistit i výrobu vlastními silami.

  • Dodavatelské zajištění výstavby komplexních investičních celků, rekonstrukce a modernizace průmyslových objektů
  • Dodávky kusových zařízení a balených jednotek
  • Zajištění výroby a dodávky speciálních strojů a zařízení

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie