Vývoj


Na základě spolupráce s výzkumnými pracovišti na vývoji průmyslových technologií a know-how procesů je společnost PENTO schopná dovršit výzkumná data do formy vhodné pro projekt průmyslové jednotky.

  • Převod výzkumných dat inženýrskými postupy do úrovně know-how dokumentace, projekce pilotních jednotek, chemicko inženýrské návrhy aparátů a zařízení
  • Algoritmy řízení procesu a konfiguračních podkladů pro řídící systém a návrh hardwarové konfigurace řídícího systému dle požadavků na řízení procesu

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie