Montáže / servis


Společnost PENTO poskytuje prostřednictvím dceřinné montážně-servisní divize PENTO - SERVIS s.r.o. dodávky a služby v těchto oborech:

  • Dodávky montážních prací, montážního materiálu a navazujících činností včetně zkoušek instalovaného zařízení v oboru měření a regulace, řídících systémů a elektro
  • Vypracování expertních posudků ve všech výše uvedených průmyslových oborech
  • Zajištění dlouhodobých servisních činností na zařízení
  • Zajištění montáže, uvedení do provozu a pravidelného servisu pro stanovená měřidla ve smyslu zákona č. 505/90 Sb., a to na základě registrace společnosti PENTO vydané Státním metrologickým institutem
  • Komplexní projekty měření a řízení od běžných úrovní řízení až po náročné technologie, vyžadující nasazení distribuovaných systémů řízení
  • Montáže a servisní činnosti pro vybraná zařízení na základě osvědčení ITI

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie