Engineering


Ve spolupráci s renomovanými zahraničními firmami poskytování inženýrské, poradenské a konzultační činnosti při poptávkách technologií, zařízení, výběru a vyhodnocení nabídek včetně kontraktačních činností.

  • Řízení výstavby komplexních jednotek
  • Vypracování expertních posudků ve všech výše uvedených průmyslových oborech
  • Zpracování studií provozní bezpečnosti a spolehlivosti (HAZOP)
  • Zpracování studií vlivu na životní prostředí
  • Zpracování studií proveditelnost

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie