Projektová činnost


Zpracování kompletní projektové dokumentace, a to od studií přes projekty pro územní řízení a pro stavební povolení až po konečné realizační projekty. Zpracování projektové dokumentace za pomoci CAD grafického software a dalších softwarových produktů včetně simulace.

  • Kompletní výrobní celky pro různé druhy technologií včetně pomocných a energetických provozů
  • Kompresorové a čerpací stanice pro všechny druhy plynů a kapalných médií
  • Sklady kapalin, plynů a sypkých látek
  • Finalizační linky (sušení, granulace, balení, paletizace a pod.)
  • Komplexní projekty měření a řízení od běžných úrovní řízení až po náročné technologie, vyžadující nasazení distribuovaných systémů řízení
  • Systémy bilančních měření surovin a energií včetně stanovených měření dle zák. č. 505/90 Sb
  • Adsorpční a absorpční jednotky pro likvidaci nebezpečných plynů a par, technické a katalytické spalování exhalátů
  • Chemická předúprava průmyslových odpadních vod
  • Monitoring nebezpečných plynů a par, procesní analyzátory

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie